Centrum Medyczne "Gemini"
    A+ A- Reset
    A+ A- Reset
 
 

NiedosłuchNiedosłuch jest bardzo kłopotliwy, utrudnia komunikację, naukę i kontakty międzyludzkie.
Może być źródłem niebezpieczeństwa. Nie słysząc dobrze, nie rozpoznajemy zagrożeń
z zewnątrz, na przykład na drodze, przechodząc przez jezdnię.

Niesłyszenie jest prawie tak samo uciążliwe jak niedowidzenie. Osoby niedosłyszące często stwierdzają, że to znacznie gorsza przypadłość. Zrozumie to tylko ten, co niedosłuchu doświadczył lub doświadcza.

Problemy osób niedosłyszących, noszenie aparatu słuchowego są jeszcze tematem tabu. Tak jak noszenie okularów jest sprawą oczywistą wręcz modną, tak aparat słuchowy jeszcze kojarzy się z inwalidztwem i pewną stygmatyzacją.

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu jest inicjatorem kampanii społecznej: "Usłyszeć Świat - usłysz wszystkie odcienie dźwięków". W ramach kampanii w 2013 roku został zorganizowany konkurs: "Moje życie z niedosłuchem".
Konkurs ten wygenerował wiele prac dotyczących życia osób, które mają problemy ze słuchem. Warto się tymi historiami podzielić, pobudzą one z pewnością naszą wyobraźnię o problemach osób niedosłyszących.

POBIERZ PUBLIKACJĘ "Moje życie z niedosłuchem"

Wielokrotnie nie zastanawiamy się nad tym, że przez pewne swoje działania możemy stracić słuch, a z drugiej strony osoby, które już swój słuch straciły, obawiają się używania samych aparatów słuchowych.
Historie tu umieszczane mają zarówno uświadamiać o konsekwencjach rozwoju technologicznego, który negatywnie wpływa na nasz słuch jak i zmienić nastawienie do aparatów słuchowych.