Centrum Medyczne "Gemini"
    A+ A- Reset
    A+ A- Reset
 
 

Kto może być protetykiem słuchu?Protetyk Słuchu to zawód w Polsce stosunkowo młody. Kiedy 20 lat temu prof. Edward Hojan i kilkunastu innych zapaleńców powoływało do życia Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu na świecie od kilkudziesięciu lat działały już organizacje zrzeszające ludzi pomagających osobom niedosłyszącym. W latach 90. ubiegłego wieku w Polsce nastąpiły zmiany, które objęły również naszą branżę. Powstał nowy zawód, który został wpisany do klasyfikacji zawodów pod numerem 321401.

Protetyk słuchu to osoba wykształcona w zakresie:
1) wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci;
2) analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania;
3) dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie;
4) sprawowania opieki audioprotetycznej po doborze aparatów słuchowych;
5) prowadzenia działań profilaktycznych i udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego, specyficznych dla zawodu protetyka słuchu.

Powyższe umiejętności są bardzo ważne, ale równie ważna jest empatia. Każdy, kto ukończy odpowiednią szkołę, może zostać protetykiem słuchu, ale dobrym protetykiem słuchu może być osoba, która jest wrażliwa na problemy innych ludzi. Posiada niewyczerpane pokłady cierpliwości zarówno do małych pacjentów, jak i seniorów. Protetyk słuchu powinien charakteryzować się wysokim poziomem etyki, działać według standardów i społecznego systemu wartości.

Sprzedaż aparatów słuchowych i opieka posprzedażowa znacznie odbiega od sprzedaży dóbr konsumpcyjnych, dlatego też PSPS już na początku swojej działalności stworzył Kodeks Etyki Protetyka Słuchu.

ŹRÓDŁO: artykuł Joanny Bugaj w Biuletynie Specjalnym PSPS (luty 2017)

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ