Centrum Medyczne "Gemini"
    A+ A- Reset
    A+ A- Reset
 
 

Hałas uszkadza nie tylko słuch!Duże natężenie hałasu w miejscu pracy nie tylko szkodzi słuchowi, ale także podnosi ciśnienie tętnicze i poziom cholesterolu - wynika z raportu National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), wchodzącego w skład Narodowych Instytutów Zdrowia USA.

Wnioski pochodzą z analizy danych zebranych podczas ogólnonarodowej ankiety, przeprowadzonej w USA w 2014 roku. Wykazała ona, że 41 milionów Amerykanów doświadczyło ekspozycji na hałas w miejscu pracy (przede wszystkim w kopalniach, na budowach i w zakładach produkcyjnych). W tej grupie problemy ze słuchem miało 12 proc. respondentów, z kolei nadciśnienie - 24 proc., a zbyt wysoki poziom cholesterolu - 28 proc.

Po wzięciu pod uwagę innych czynników autorzy stwierdzili, że hałas przyczyniał się do problemów ze słuchem u 58 proc. badanych, do nadciśnienia u 14 proc., a do wysokiego poziomu cholesterolu u 9 proc.

- Jeśli hałas w miejscach pracy zostałby zredukowany do bardziej bezpiecznego poziomu, mogłoby to pomóc zapobiec ponad 5 milionom przypadków problemów ze słuchem u pracowników. Głośne środowisko pracy jest jednak także niedocenianym dotychczas czynnikiem ryzyka nadciśnienia tętniczego i wysokiego poziomu cholesterolu, a co za tym idzie także chorób serca - komentuje autor raportu dr John Howard z NIOSH.

Źródło: www.rynekaptek.pl