Centrum Medyczne "Gemini"
    A+ A- Reset
    A+ A- Reset
 
 

Jesteśmy gabinetem akredytowanym przez PSPS!Z przyjemności informujemy, że nasz gabinet Aparatów Słuchowych uzyskał akredytację Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu w ramach programu "Bezpieczny Pacjent 2018".

Wszystkie akredytowane gabinety protetyczne mają ważną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz stosują procedurę doboru nowego aparatu słuchowego zatwierdzoną przez Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu.

CZYTAJ WIĘCEJ