Centrum Medyczne "Gemini"
    A+ A- Reset
    A+ A- Reset
 
 

Pierwsze chwile z aparatem słuchowym – jak długo trwa przyzwyczajenie się?Aparat słuchowy pozwala na znaczne ułatwienie funkcjonowania osób, które zmagają się z ubytkiem słuchu. Jednak proces przyzwyczajenia się do nowej sytuacji może być wymagający. Potrzeba na to przede wszystkim pozytywnego nastawienia, jak również czasu, którego ilość może się różnić w zależności od wielu istotnych czynników.
Pierwsze chwile z aparatem słuchowym  – czego się spodziewać?

Pierwsze chwile z aparatem słuchowym mogą być dosyć trudne. Dochodzi do diametralnej zmiany, do której należy się stopniowo przyzwyczajać. Z początku może pojawić się uczucie dyskomfortu, które jest spowodowane obecnością ciała obcego w uchu, a to nie należy do zbyt normalnych sytuacji. Usłyszane dźwięki mogą się wydawać bardzo głośne, szczególnie wtedy, gdy osoba niedosłysząca zmagała się z problemem niedosłuchu przez dłuższy czas. Pierwsze chwile z aparatem to także wzmożona reakcja na niezbyt istotne dźwięki – takie jak chociażby szelest liści. Z biegiem czasu osoba korzystająca z aparatu słuchowego nauczy się jednak odpowiedniej filtracji dźwięków. Normalnym zjawiskiem podczas pierwszych dni i tygodni z aparatem słuchowym może być uczucie przebodźcownia, czyli tzw. zmęczenie słuchowe. Tego typu reakcja pojawia się z powodu nagłego obioru dużej ilości dźwięków. W pierwszym etapie przyzwyczajenia się do aparatu słuchowego zalecane jest noszenie go około 4 godzin dziennie, a następnie stopniowe wydłużanie tego czasu. Dzięki temu proces adaptacji będzie przebiegał spokojniej, a zmęczenie słuchowe nie powinno być aż tak uciążliwe.
Jak długo może trwać przyzwyczajanie się do aparatu słuchowego?

Okres przyzwyczajenia się do aparatu słuchowego zależy od wielu czynników. Przede wszystkim kluczową rolę odgrywa nastawienie psychiczne, ponieważ stres wynikający z nowej sytuacji może znacznie utrudnić adaptację. Innym czynnikiem warunkującym potrzebny czas jest także stopień ubytku słuchu. Jeśli jest dość duży, proces przyzwyczajenia się może się nieco wydłużyć. Ważnym aspektem jest również to, jak długo osoba niesłysząca zmagała się z brakiem możliwości odbioru dźwięków. Jeśli problem występował od urodzenia, proces adaptacji może być dosyć trudny i długi, z uwagi na dużą ilość zmian, które zachodzą po założeniu aparatu. Dotyczy to komunikacji, jak również nauki dźwięków, które dochodzą niemal z każdej strony.

Proces przyzwyczajania się do aparatu słuchowego ma charakter stopniowy. Z biegiem czasu następuje zapoznanie się z nowymi dźwiękami, a także możliwościami, które daje umiejętność usłyszenia dźwięków. Niezwykle ważne jest to, aby dać sobie czas. Założenie aparatu słuchowego doprowadza do istotnej zmiany w działaniu mózgu, który musi nauczyć się odpowiednio odbierać wszystkie dźwięki. Nie jest to proces łatwy, lecz spokój i opanowanie pozwoli na znaczne przyspieszenie i ułatwienie nauki nowego funkcjonowania.

Materiał pochodzi z serwisu slyszymy.pl