Centrum Medyczne "Gemini"
    A+ A- Reset
    A+ A- Reset
 
 

Rehabilitacja słuchu i mowy


 

logo NFZ

Usługi zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ośrodek dzienny rehabilitacji słuchu i mowy.
Rejestracja, informacja pod numerem telefonu: 52 39 740 33

Rehabilitacja Słuchu i Mowy w naszym ośrodku obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno-terapeutyczną nad pacjentami mającymi problemy ze słuchem i/lub zaburzenia mowy.

Zajęcia skierowane są do:

  • Dzieci z niedosłuchem centralnym oraz dzieci z różnymi problemami rozwojowymi, które mogą towarzyszyć zaburzeniom słuchu i/lub mowy. 
  • Dorosłych z niedosłuchem, w szczególności po założeniu aparatu słuchowego

 

Rehabilitacja słuchu i mowy w ośrodku dziennym obejmuje w szczególności:

  •  wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną, 
  • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii surdologopedycznej i logopedycznej,
  • świadczenia z zakresu treningu słuchowego, 
  • świadczenia z zakresu usprawniania psychoruchowego pacjenta, 
  • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej, 
  • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii surdopedagogicznej.

Co zrobić, by dziecko lub osoba dorosła mogło być objęte zajęciami z zakresu Rehabilitacji Słuchu i Mowy?

Pacjent musi posiadać skierowanie do ośrodka dziennego dla dzieci na rehabilitację słuchu i mowy oraz rozpoznanie postawione przez otolaryngologa lub foniatrę lub audiologa. Skierowanie jest ważne przez okres jednego roku kalendarzowego.

W skład zespołu Rehabilitacji Słuchu i Mowy wchodzą: logopeda, neurologopeda, psycholog, surdopedagog, surdologopeda, protetyk słuchu.