Centrum Medyczne "Gemini"
    A+ A- Reset
    A+ A- Reset
 
 

Zasady dofinansowania


 
#12

Aparaty na przewodnictwo powietrzne

 • Pacjenci do ukończenia 26 r.ż.(stopień uszkodzenia słuchu powyżej 30 dB)
  Kwota refundacji wynosi 3 000,00 zł na 1 lub 6 000,00 zł na 2 aparaty słuchowe i na wkładki po 60,00 zł.
  Refundacja przysługuje raz na 3 lata.
 • Pacjenci powyżej 26 r.ż.(stopień uszkodzenia słuchu powyżej 40 dB)
  Maksymalny limit finansowania za jeden aparat słuchowy wynosi 1500 zł od którego należy odjąć udział własny pacjenta wynoszący 30% czyli maksymalna kwota refundacji wynosi 1050,00 zł na 1 aparat lub 2100,00 zł na 2 aparaty słuchowe i na wkładki po 50,00 zł.
  Refundacja przysługuje raz na 5 lat.
  Pacjent może starać się o dofinansowanie w regionalnym ośrodku MOPS, PCPR, PFRON (po uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub posiadaniu grupy inwalidzkiej).
 • Renciści, Emeryci i Osoby bezrobotne
  Maksymalna kwota refundacji wynosi 1050,00 zł na 1 aparat lub 2100,00 zł na 2 aparaty słuchowe i na wkładki po 50,00 zł.
  Pacjent może starać się o dofinansowanie w regionalnym ośrodku MOPS, PCPR, PFRON (po uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub posiadaniu grupy inwalidzkiej). 
  Refundacja przysługuje raz na 5 lat.
 • Inwalidzi wojenni
  Kwota refundacji wynosi 1500,00 zł na 1 lub 3000,00 zł na 2 aparaty słuchowe i na wkładki po 50,00 zł.
  Pacjent może starać się o dofinansowanie w regionalnym ośrodku MOPS, PCPR, PFRON lub innej organizacji pomocy społecznej. 
  Refundacja przysługuje raz na 5 lat.

 

 
#13

Aparaty na przewodnictwo kostne

 • Pacjenci do ukończenia 26 r.ż.(stopień uszkodzenia słuchu powyżej 30 dB
  - z wyłączeniem aparatów mocowanych na stałe)

  Maksymalna kwota refundacji wynosi 1 800 zł na 1 aparat słuchowy lub 3600 zł 
  na 2 aparaty słuchowe. Refundacja przysługuje raz na 3 lata.
 • Pacjenci powyżej 26 r.ż.(stopień uszkodzenia słuchu powyżej 40 dB
  - z wyłączeniem aparatów mocowanych na stałe)

  Maksymalny limit finansowania za jeden aparat słuchowy wynosi 1 800 zł od którego należy odjąć udział własny pacjenta wynoszący 30% czyli maksymalna kwota refundacji wynosi 1 260,00 zł na 1 aparat lub 2 520,00 zł na 2 aparaty słuchowe.
  Refundacja przysługuje raz na 5 lat.